Priser

Poliklinikk

Konsultasjoner
Tannkontroll - gratis
Inntil 15 minutter - 997,-
Inntil 30 minutter - 1.414,-
Inntil 60 minutter - 2.434,-
Kontroll ved pågående behandling - 533,-
NB! Kontroll etter kirurgi og tanntrekk er gratis

Kloklipp
Kloklipp hund - 401,-
Kloklipp katt - 363,-
Kloklipp v/annen konsultasjon- 120,-

Vaksinasjon hund
DHPPi - 898,-
BbPi - 862,-
Pi - 819,-
DHP+BbPi - 1049,-

Vaksinasjon katt
RCP - 901,-
Tricat - 901,-

Resept
Resept - 187,-
Resept ringt inn til apotek - 273,-
Resept v/annen konsultasjon - 118,-

Kjemisk kastrering av hannhund
6 måneder - 2.221,-
12 måneder - 3.555,-

Drektighet
Ultralyd - 1.464,-
Røntgen - 1.471,-

Ormkur
Ormkur m. stempel i pass for innreise - 241,-*
Ormkur v/annen konsultasjon - 207,-*
*Pris for tablett etter hundens vekt kommer i tilleggAdministrasjonsgebyr ved forsikringsoppgjør
Første gang - 243,-
Påfølgende - 126,-

Kirurgi

Pakkeløsninger hannkatt
Kastrering - 1.432,-
Kastrering/chip/vaksine - 2.218,-
Kastrering/chip - 1.979,-
Kastrering/vaksine - 1.801,-
Prisene er ikke inkludert smertestillende.

Pakkeløsninger hunnkatt
Sterilisering - 2.718,-
Sterilisering/chip - 3.426,-
Sterilisering/chip/vaksine - 3.576,-
Sterilisering/vaksine - 3.095,-
Prisene er ikke inkludert body og smertestillende.

Kastrering hannhund
Hannhund opp til 10kg - 5.244,-
Hannhund opp til 25kg - 5.358,-
Hannhund over 25kg - 5.941,-
Prisene er ikke inkludert body og smertestillende.

Tannbehandling
Tannbehandling hund opp til 10kg - 2.592,-
Tannbehandling hund opp til 25kg - 3.029,-
Tannbehandling hund over 25kg - 3.349,-
Tannbehandling katt - 2.646,- (inkl. 2 røntgenbilder)

Med forbehold om at endringer i pris kan forekomme.