Narkose

Det kan være skummelt å levere inn dyret sitt for undersøkelse i narkose. Ved enkelte behandlinger må dyret i narkose slik at det ikke føler smerte eller kan bli stresset. Dyret blir godt ivaretatt under hele besøket hos oss, og vil aldri være alene under sedasjon eller narkose. Er du bekymret for at dyret ditt skal i narkose, fortell oss om det. Du vil få god informasjon om hvordan behandlingen foregår, og vi vil besvare dine spørsmål så godt vi kan.

Lufting
Det er viktig å lufte hunden godt før den skal inn for behandling, slik at den får gjort fra seg både urin og avføring. Dersom hunden din skal igjennom en type behandling hvor vi tar urin ut rett fra blæren, skal den ikke luftes på forhånd.

Medisiner
Fortell oss om medisiner dyret ditt står på og når den fikk medisinene sist. Dette gjelder alle medisiner som blant annet smertestillende, kortison, allergimedisin eller andre kosttilskudd. Når pasientene er inne og i narkose gir vi ofte medisiner, og det er ikke alle medisiner som kan kombineres.

Gi oss også beskjed om dyret ditt har fått medisiner som den har reagert på, slik at vi ikke gir disse igjen.

Faste
Nedenfor er anbefalingene for faste før narkose som vi har hos oss. Dyrene skal ha vann tilgjengelig hele tiden.

  • Katter og hunder kan få halv porsjon frokost. Frokosten må ikke gis senere enn tre timer før undersøkelsen.
  • Hunder med korte snuter (bla. mops, fransk bulldog osv.) skal faste i 12 timer.
  • Kaniner skal ikke faste.

Hva skjer etter dyret har fått sedasjon?
Etter dyret ditt har fått sedasjon vil vi legge inn et venekateter. Med venekateteret kan vi gi dyret ditt nødvendige medisiner, væskebehandling og videre narkosemidler. Etter vi har lagt inn et venekateret, vil dyret få en type medisin slik at det sover dypere, deretter intuberer vi dyret. Dette gjør vi for å sikre frie luftveier under narkosen og for at vi skal kunne gi gassanestesi. Dyret ditt vil bli lagt på en varmematte med teppe over seg. Under behandlingen vil dyret bli nøye monitorert av en dyrepleier med måling av blant annet blodtrykk, temperatur og pulsoksimetri. Dyret er aldri alene under sedasjon og narkose. Dersom ikke pasienten ligger gunstig i narkose, vil anestesimidler og smertestillende bli justert underveis.